کلمات کلیدی...

درخواست حذف این مطلب

یک روز که امروز نیست داستان این آشنایی را با کلمات کلیدی پایین می نویسم:

#بیمه # شعبه 18 #یوسف آباد #پارک ساعی #کباب تابه ای #ظرف غذای لیمون #ناهار #پارک ملت #تنهایی؟ #پاستیل # متروی چهارراه ولیعصر #دختر فروشنده # معدل 19.74 #دخترعموی امین #تمومش کن! #آب طالبی بستنی # راند دو #تمومش کن احمق! #طبقه چهارم #خورشت کرفس و آش و سوپ و دلمه با هم؟ #ولیعصر #تفلیس #تفلیس گرجستان؟ #تنهایی؟ #شما؟ #مهم نیست؟ #تصادف #اتوبان ازی #فلاشر #فریاد لعنت به تو #گریه #لنگ و لگد انداختن و نشستن روی کاپوت ماشین #برنامه ریزی دقیق و منظم پیمودن نیمی از راه است؟ #عشق و عاشقی برای قصه هاست! #باج نده #کم آوردم #می خواستم آنقدر بنویسم که دلبر از پشت کلمه هایم آفریده شود! #نشد! #من خدا نیستم.

شاید هم ننویسم.