بازگشت شیخ یا پایانی بر یک دنیای خیالی

درخواست حذف این مطلب

تو چه می دونی توی مغز من چی می گذره؟ هان؟ تو چه میدونی من چندتا جنگ جهانی تو این کله بی صاحاب مونده راه انداختم و چندتا نرم از سر گذروندم؟ تو چه میدونی چندبار وسط خواب و بیداری شبا به خودم گفتم چرا من هر بار میگردم و میگردم تهش میرم سراغ دخترایی که تو زندگی من اشتباهی ان. که اونی که باید باشن نیستن؟ که هر کدومشون یه ماجرایی دارن. به قول اون ه چرا من هی میرم سراغ کامپلیکیتد گرل؟ چرا یه دختر سرراست سر راهم سبز نمیشه هان؟

ادامه مطلب